make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

04.11.15

Janmedia na ICT 2015 w Lizbonie

Janmedia na ICT 2015 w Lizbonie

Innovate, Connect, Transform - taki tytuł nosi konferencja, która odbyła się na przestrzeni trzech dni 20-22 października w Lizbonie. Jako uczestnicy projektu METIS II mogliśmy z dumą zaprezentować pierwszą wersję tworzonej przez nas platformy wizualizacyjnej technologii 5G w jednym z najpopularniejszych na ICT 2015 stoiskach.

Konferencja miała na celu m.in. prezentację nowych inicjatyw wchodzących w ramy programu Horyzont 2020. Była to pierwsza z wielu zaplanowanych prezentacji rezultatów naszej współpracy przed szeroką publicznością.