make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Law for Lifesciences

Strona wizytówka dla kancelarii adwokackiej Law for Lifesciences została wdrożona na platformie Wordpress w 2 wersjach językowych. Dla naszego klienta wykonaliśmy:

  • analizę dostarczonych treści,
  • zaprojektowaliśmy architekturę informacji, mock-upy strony oraz linię stylistyczną.

Wyzwaniem był projekt dla branży z zakazem reklamy. Nasza współpraca zaowocowała atrakcyjną wizualnie stroną o charakterze informacyjnym.