make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

04.07.18

Janmedia na spotkaniu „Polskie uczestnictwo w tematach związanych z 5G w Programie Horyzont 2020”

Janmedia na spotkaniu „Polskie uczestnictwo w tematach związanych z 5G w Programie Horyzont 2020”
W odpowiedzi na zaproszenie przedstawiciela Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Pani Małgorzaty Szołuchy, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w spotkaniu „Polskie uczestnictwo w tematach związanych z 5G w Programie Horyzont 2020 ”. W jego trakcie uczestnicy projektów badawczych programu mieli możliwość zaprezentowania efektów swoich działań, ale także rozpoczęcia dyskusji nad uspójnieniem planów na przyszłe uczestnictwo w projektach badawczych z planami Ministerstwa Cyfryzacji, Inwestycji i Rozwoju oraz Przedsiębiorczości i Technologii.

Dzięki uczestnictwu przedstawicieli biznesu, ośrodków akademickich (Politechniki Poznańskiej i Warszawskiej), władz lokalnych (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) i wspomnianych Ministerstw, spotkanie ma szansę zainicjować wspólną pracę na rzecz zwiększenia szans polskich przedsiębiorstw i organizacji na uczestnictwo w przyszłych projektach związanych z programem Horizon Europe (następca Horizon 2020).

Janmedia Interactive była jednym z członków konsorcjum realizującego w latach 2015 – 2017 projekt METIS II w ramach programu Horizon 2020.

Zainteresowanych tematem zapraszamy do kontaktu.