make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

28.04.14

Audyt bzwbk.pl

Na początku 2014 roku mieliśmy okazję zrealizować nasz kolejny wspólny projekt i ponownie udzieliliśmy wsparcia ekspertom banku w zakresie usability stron internetowych.

Projekt zakładał przeprowadzenie dokładnej analizy serwisu bzwbk.pl w celu poznania tych  elementów serwisu, których poprawa może pozytywnie wpłynąć  na user experience. Projekt zakładał przeprowadzenie analizy eksperckiej serwisu bzwbk.pl, analizy konkurencji i testów zrealizowanych przez użytkowników. Przeprowadziliśmy testy stacjonarne moderowane oraz testy z wykorzystaniem eyetrackera. Łącznie wzięło w nich udział 24 użytkowników z różnych grup wiekowych.

Wszystkie badania zostały podsumowane raportami cząstkowymi oraz raportem końcowym. Dzięki naszej współpracy Bank Zachodni WBK uzyskał kompleksowe informacje na temat usability serwisu, które mogą stanowić wyjście do prac nad rozwojem strony internetowej.