make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Altkom Software

W ramach współpracy z Altkom Software Sp. z o. o.  mieliśmy okazję przeprowadzić warsztat dotyczący serwisu Altkom Software

Podczas spotkania opracowany został model użytkownika oraz strategia:

  • wspólnie wyodrębniliśmy najważniejsze grupy odwiedzające stronę i opracowaliśmy persony
  • dokonaliśmy podsumowania celów biznesowych serwisu,
  • opracowana została podstawowa wersja Customer Journey Map dla person głównych, czego wynikiem było wyodrębnienie głównych ścieżek pokonywanych przez użytkownika i oznaczenie newralgicznych punktów.

Podczas ćwiczeń wymienione zostały funkcjonalności i cechy serwisu, które sprecyzowano pod względem potrzeb i wymagań. Klient otrzymał podsumowanie warsztatów, które zawierało propozycję architektury informacji oraz rekomendacje projektowe w odniesieniu do innych serwisów.