make it fun

Zacznij robić to, co lubisz.

IT Administrator

Jeżeli chcesz zajmować się hostingiem i obsługą aplikacji webowych naszych klientów od strony administracyjnej, zarządzać własną serwerownią, wspierać zespół programistów oraz czuwać nad pracą naszego wrocławskiego biura, czekamy na Ciebie na rozmowie kwalifikacyjnej! Masz dodatkowe umiejętności, które mogą się przydać naszym klientom? Świetnie! Opowiedz nam o nich na rozmowie kwalifikacyjnej.


Czego szukamy?

 • dobra znajomość zagadnień związanych z sieciami LAN/WAN, routingiem i TCP/IP
 • znajomość sprzętu serwerowego Cisco, HP oraz Dell
 • dobra znajomość konfiguracji i rozwiązywania problemów w systemach Linux (Debian i Red Hat) oraz Windows
 • umiejętność konfiguracji usług: DNS, DHCP, Apache, Nginx, Tomcat, VPN (OpenVPN, IPSec)
 • dobra znajomość IPTables
 • znajomość systemów baz danych: MySQL oraz PostgreSQL
 • znajomość narzędzi do monitorowania sieci i systemów Icinga oraz Munin
 • znajomość technologii wirtualizacji XEN oraz konteneryzacji Docker
 • znajomość języka skryptowego Bash
 • przynajmniej podstawowa wiedza z zakresu klastrowania baz danych oraz aplikacji
 • podstawowa wiedza z zakresu loadbalancingu
 • język angielski pozwalający na czytanie dokumentacji technicznej
 • zapewnienie prawidłowej i bezawaryjnej pracy infrastruktury IT
 • wsparcie użytkowników systemów w codziennej pracy
 • utrzymanie bezpieczeństwa infrastruktury informatycznej
 • planowanie i wdrażanie zmian w infrastrukturze IT
 • minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku

Docenimy:

 • znajomość narzędzi do wersjonowania kodu (Git) oraz automatyzacji (Ansible)
 • znajomość protokołu i rozwiązań VoIP 
 • znajomość języka Python oraz Perl

Co mo­że­my Ci za­ofe­ro­wać?

 • za­trud­nie­nie w ra­mach umo­wy b2b chy­ba, że za­le­ży Ci na in­nej for­mie współ­pra­cy,
 • sys­tem pre­mio­wy,
 • ela­stycz­ne go­dzi­ny pra­cy,
 • moż­li­wość pra­cy zdal­nej
 • nie­kor­po­ra­cyj­ną at­mos­fe­rę,

Chętnie zapoznamy się z każdą aplikacją, jednocześnie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Dziękujemy!

Dołącz do nas

Aplikuj przez formularz, jeżeli chcesz już wkrótce spotkać się z nami na rozmowie rekrutacyjnej
i otrzymywać informacje o kolejnych rekrutacjach


Akceptujemy pliki w formatach: PDF, DOC, RTF, ODT.
Wielkość pliku nie powinna przekraczać 2 MB.

Załącz kolejny plik