make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

MSD dla Lekarzy

Serwis MSDdlaLekarzy.pl , jak sama nazwa wskazuje, skierowany jest do lekarzy poszukujących informacji medycznych niezbędnych do ich codziennej pracy. Stanowi przede wszystkim repozytorium Charakterystyk Produktów Leczniczych (ChPL), materiałów edukacyjnych i promocyjnych MSD Polska oraz platformę konferencji on-line. Co istotne, część oferowanych treści możliwa jest wyłącznie dla zweryfikowanych lekarzy, posiadających numer Prawa Wykonywania Zawodu. Dzięki zastosowaniu techniki Responsive Web Design użytkownicy mogą korzystać w prosty sposób z serwisu na dowolnym urządzeniu i miejscu pracy (np. w szpitalu czy gabinecie lekarskim).

Od strony zarządczej redaktorzy serwisu mogą:
  • zarządzać bazą produktów oraz konferencjami on-line i materiałami video dokumentującymi historyczne wydarzenia,
  • kontrolować z wyprzedzeniem terminy ważności wszystkich treści prezentowanych dla lekarzy,
  • budować samodzielnie strony informacyjne produktów oraz konferencji online z predefiniowanych komponentów za pomocą wbudowanego kreatora,
  • wysyłać newslettery do lekarzy poszczególnych specjalizacji dzięki danym przekazywanym z serwisu automatycznie do systemu SARE.

Serwis jest efektem realizacji pełnego procesu projektowego pod dedykowane potrzeby klienta, począwszy od warsztatów projektowych, poprzez prototypowanie ekranów i projektowanie graficzne, po wdrożenie na naszej autorskiej platformie Rainforest (Java).