make it easy

Oferujemy tylko to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy.

×

Audyt użyteczności

Co możemy dla Ciebie zrobić
przeanalizujemy Twoją stronę pod względem użyteczności, wygenerujemy raport, przedstawimy rekomendacje zmian

Audyt użyteczności to szybka metoda pozwalająca na znalezienie podstawowych problemów z użytecznością i funkcjonalnością interaktywnego produktu. Dwóch ekspertów z zakresu User Experience poddaje stronę WWW analizie i niezależnie ocenia ją, uwzględniając zbiór wytycznych z obszaru użyteczności, potrzeb i oczekiwań docelowych użytkowników oraz swobody i intuicyjności kluczowych działań na stronie.

Co zyskujesz?

  • wiedzę na temat konkretnych obszarów Twojego serwisu, które mogą być problematyczne dla Twoich użytkowników i powodować u nich frustrację,
  • rekomendacje, których wprowadzenie wpłynie na użyteczność Twojego produktu i z dużym prawdopodobieństwem poprawi satysfakcję i lojalność jego użytkowników,
  • zgodność swojego projektu z dobrymi praktykami użyteczności, które pomagają prowadzić biznes odnoszący sukcesy,

Jak to robimy?

  1. Identyfikujemy grupy docelowe i główne ścieżki użytkownika w serwisie.
  2. Dzięki przygotowanym wcześniej zadaniom symulujemy zachowanie użytkownika, badając płynność najważniejszych działań na stronie.
  3. Analizujemy serwis posługując się zbiorem zasad dobrego projektowania.
  4. Tworzymy dla Ciebie raport zawierający konkretne zrzuty ekranowe, podsumowujący błędy wykryte w serwisie i rekomendacje ich skutecznej naprawy.