make it easy

Oferujemy tylko to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy.

×

Badania potrzeb

Co możemy dla Ciebie zrobić
poznasz potrzebę swoich użytkowników, przedstawimy rekomendacje, stworzymy szczegółowy raport,
Badania potrzeb stanowią rzetelną metodę badawczą, która dzięki zaangażowaniu potencjalnych użytkowników pozwala uświadomić sobie potrzeby i oczekiwania Twojej grupy docelowej w kierunku tworzonego produktu, a tym samym zbudować serwis wpływający pozytywnie na satysfakcję odbiorców. Projektowane na tej podstawie funkcjonalności skutecznie realizują potrzeby użytkowników, a informacja płynąca bezpośrednio od grupy docelowej pozwala na uniknięcie chybionych koncepcji i potencjalnych niepowodzeń.

Co zyskujesz?

  • wiedzę płynącą od rzeczywistych użytkowników,
  • rekomendacje, które w znacznym stopniu zdołają poprawić użyteczność i funkcjonalność Twojego produktu,
  • znaczne ograniczenie kosztów wprowadzanych poprawek i zmian poprzez weryfikację własnych pomysłów w kontekście potrzeb i oczekiwań użytkowników,

Jak to robimy?

  1. Dobieramy metodę badawczą, specyficzną dla każdego projektu i grupy docelowej.
  2. Rekrutujemy uczestników badań zgodnie z ustalonymi z Tobą kryteriami.
  3. Przygotowujemy scenariusz wywiadów lub inne potrzebne narzędzia, np. kwestionariusze.
  4. Przeprowadzamy badania, a całość jest nagrywana, co pomaga w późniejszej analizie wyników.
  5. Tworzymy szczegółowy raport, zawierający dokładną analizę badań oraz systematyzujący płynącą z nich wiedzę do konkretnych rekomendacji projektowych.