make it easy

Oferujemy tylko to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy.

×

Prototyp

Co możemy dla Ciebie zrobić
projektujemy użyteczną architekturę informacji, papierowe szkice, makiety, interaktywne prototypy,

Pro­jek­tu­je­my responsywne stro­ny www zgod­ne z za­sa­da­mi User Expe­rien­ce. Ma­my do­świad­cze­nie zarówno w two­rze­niu skomplikowanych serwisów internetowych dla dużych firm i korporacji, jak i stron wi­zy­tó­wek dla małych i średnich przedsiębiorstw. Każdy projekt wykonywany jest ze szczególną starannością, ponieważ tworzenie użytecznych stron internetowych jest naszą największą pasją.
 
Co zyskujesz?

  • podstawę do wdrożenia funkcjonalnego i użytecznego serwisu, z którego użytkownicy będą korzystać z przyjemnością,
  • makietę lub prototyp pozwalające na analizowanie, testowanie i wprowadzanie pożądanych zmian w obrębie witryny bez dużych nakładów czasowych i finansowych,

jak to robimy

  1. Organizujemy kick-off meeting, czyli warsztaty zbierania potrzeb, podczas których wraz z Tobą i Twoim zespołem wygenerujemy możliwie najlepsze pomysły na rozwiązania projektowe.
  2. Tworzymy persony, czyli modelowych użytkowników produktu, które pomagają nam lepiej zrozumieć ich oczekiwania i potrzeby.
  3. Projektujemy użyteczną architekturę informacji strony, która jest podstawą intuicyjnego poruszania się użytkowników po serwisie.
  4. Wypracowane pomysły wizualizujemy projektując papierowe szkice, makiety lub w pełni interaktywne prototypy – formę dostosowujemy do Twoich potrzeb i obranego kierunku projektu.
  5. Dzięki iteracyjnemu procesowi projektowemu, na bieżąco wprowadzamy zgłoszone przez Ciebie uwagi i nanosimy poprawki, zanim jeszcze projekt trafi do developerów i stanie się w pełni satysfakcjonującą stroną WWW.