make it easy

Oferujemy tylko to, w czym jesteśmy naprawdę dobrzy.

×

Testy z użytkownikami

Co możemy dla Ciebie zrobić
przygotujemy scenariusz testów, przeprowadzimy badanie, wygenerujemy szczegółowy raport

Testy z użytkownikami stanowią rzetelną metodę badawczą, która dzięki zaangażowaniu potencjalnych użytkowników pozwala zobaczyć, w jaki sposób ludzie realnie korzystają produktu, a tym samym zrozumieć wady i zalety posiadanego rozwiązania. Celem testów z użytkownikami jest z jednej strony usprawnienie istniejącego już produktu oraz odpowiedź na pytanie: dlaczego rozwiązanie nie działa tak dobrze, jak powinno?, z drugiej strony natomiast metoda ta pozwala na badanie prototypów na etapie koncepcyjnym, weryfikację pomysłów oraz ustalenie pożądanego kierunku dalszych prac.

Co zyskujesz?

  • wiedzę płynącą od rzeczywistych użytkowników,
  • rekomendacje, które w znacznym stopniu zdołają poprawić użyteczność i funkcjonalność Twojego produktu,
  • znaczne ograniczenie kosztów wprowadzanych poprawek i zmian poprzez weryfikację własnych pomysłów w kontekście potrzeb i oczekiwań użytkowników,

Jak to robimy?

  1. Przygotowujemy się do badań poprzez poznanie Twoich celów biznesowych, grup docelowych oraz głównych działań użytkowników w analizowanym serwisie.
  2. Rekrutujemy uczestników testów zgodnie z wyznaczonymi wcześniej grupami docelowymi.
  3. Przygotowujemy scenariusz testów, zawierający zadania oparte na głównych celach funkcjonowania serwisu.
  4. Przeprowadzamy badanie, nad którym czuwa moderator, a całość nagrywana jest przy pomocy specjalnego oprogramowania, pomagającego w późniejszej analizie wyników.
  5. Tworzymy szczegółowy raport, dotyczący badania i analizy wyników, zawierający wykryte problemy wraz z ich dokładnym opisem oraz konkretne rekomendacje jak poprawić użyteczność produktu.