make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Orange

Orange, Francja – Narzędzie do wizualizacji i ewaluacji 5G zbudowane w Unity3D

Nasza współpraca z jednym z największych operatorów w Europie – Orange – zaowocowała wdrożeniem środowiska do wizualizacji i ewaluacji danych związanych z badaniem technologii 5G. Połączenie modelowania 3D i wizualizacji danych, powiązane z obróbką wyników symulacji, było nie tylko ciekawym wyzwaniem, ale ciekawym doświadczeniem u progu nowej ery telekomunikacji. Nasze zadania obejmowały, choć nie sprowadzały się wyłącznie do:

  • odtworzenia okolicy Les Halles w Paryżu w przestrzeni 3D
  • obróbki i wizualizacji danych z symulacji w środowisku Unity3D  
  • stworzenia klarownego i użytecznego interfejsu oraz wszystkich elementów warstwy informacji
  • stworzenia dwuekranowej aplikacji przetwarzającej w tym samym czasie widoki z perspektywy pojedynczego użytkownika i ogólny