make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

PSE Innowacje

Z końcem października 2018 roku nasza agencja zakończyła projekt związany ze stworzeniem nowej wersji Visual Style Guide dla aplikacji wewnętrznych PSE Innowacje. Razem z klientem przeszliśmy wieloetapowy, kompleksowy proces kreatywno-projektowy, prowadzący do wypracowania widoków frontowych (HTML/CSS) gotowych do wdrożenia w aplikacjach.

Projekt rozpoczęliśmy warsztatem kreatywnym, którego podstawowym celem było zrozumienie potrzeb klienta oraz problemów wynikających z używania aktualnego interfejsu wybranych aplikacji. Kolejnym krokiem był audyt UX w formie analizy eksperckiej wspomnianych interfejsów, zakończony przygotowaniem raportu z listą zidentyfikowanych błędów użyteczności oraz rekomendacjami usprawnień. Raport z audytu został szczegółowo omówiony z klientem, aby wspólnie wybrać i opracować te rekomendacje, które będą najbardziej efektywne z punktu widzenia użytkowników jak i wymagań biznesowych analizowanych (jak i przyszłych) aplikacji.

Na bazie uzgodnionych wytycznych przystąpiliśmy do zamakietowania kluczowych widoków nowego interfejsu użytkownika oraz zaprojektowaliśmy jego nową szatę graficzną, bazując na głównych elementach identyfikacji wizualnej klienta, jak i wprowadzając do niej nowe, niezbędne elementy.

Tak powstałe wizualizacje zostały zaimplementowane w HTML (z uwzględnieniem wytycznych technologicznych klienta) i w formie klikalnego prototypu przekazane klientowi do zintegrowania z front-endem aplikacji.