make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

AB

Dla naszego klienta AB S.A. przeprowadziliśmy badania na wewnętrznym systemie ABOnline. Przeprowadzenie analizy eksperckiej, analizy konkurencji oraz testów z użytkownikami przyniosło następujące korzyści:

  • zidentyfikowanie głównych problemów użyteczności systemu w procesie ścieżki sprzedażowej
  • rekomendacje zmian oraz propozycje usprawnień
  • ocena propozycji graficznych pod względem użyteczności oraz look&feel
  • ocena szybkości i poprawności wykonywania zleconych zadań w systemie ABOnline na tle konkurencji