make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

ABC DATA

Przeprowadziliśmy serię specjalistycznych badań wewnętrznego systemu klienta, dzięki którym zidentyfikowaliśmy główne problemy użyteczności w ścieżce sprzedażowej i procesach posprzedażowych. W wyniku naszej pracy, klient uzyskał:

  • pełny raport z analizy eksperckiej oraz analizy konkurencji.
  • rekomendacje zmian i propozycje usprawnień
  • wyniki testów z realnymi użytkownikami systemu