make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Raiffeisen Polbank

Wdrożyliśmy webowy system do oceny pracowniczej TOUCAN, tym samym umożliwiając naszemu klientowi kompleksową ocenę pracowników metodą 360°. System usprawnia realizację celów strategicznych, a także pomaga planować i kontrolować indywidualne ścieżki rozwoju pracowników. Dodatkowe zalety wynikające z współpracy:

  • wydajność działania dla jednoczesnej oceny prowadzonej dla ponad 1200 pracowników
  • integracja z wewnętrznym systemem kadrowym banku (zaciąganie danych o pracownikach i strukturze organizacyjnej)
  • zautomatyzowanie procesu wyliczania premii okresowych dla pracowników
  • zaawansowane raporty z przeprowadzonych ocen