make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Travelplanet.pl

W pierwszym kwartale 2018 roku specjaliści UX z naszego UI/UX Design Studio mieli przyjemność zrealizować szeroko zakrojony audyt użyteczności głównej ścieżki zakupowej w portalu Travelplanet.pl. Audyt składał się z dwóch części:

  1. Analizy eksperckiej ww. ścieżki zakupowej, rozszerzonej o wnioski z analizy konkurencji czterech głównych konkurentów portalu,
  2. Testów z użytkownikami tej samej ścieżki, w formie moderowanych testów stacjonarnych, na podstawie uzgodnionych z klientem scenariuszy testowych.

Obie fazy audytu obejmowały również wersje portalu na urządzenia dotykowe, a podczas testów z użytkownikami testerzy mogli korzystać z własnych telefonów dla uzyskania większego komfortu badania.

Całość przeprowadzonych prac została podsumowana szczegółowym raportem zawierającym zbiorcze wytyczne i rekomendacje zmian mające na celu podniesienie użyteczności ścieżki zakupowej, a tym samym spełnienie głównego celu portalu jakim jest wzrost sprzedaży ofert biura podróży.