make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

16.11.17

Streaming dla PGNiG

Streaming dla PGNiG

W ostatni poniedziałek 13 listopada po raz kolejny gościliśmy w warszawskiej siedzibie PGNiG, gdzie przeprowadziliśmy trans­mi­sję stru­mie­nio­wą dla największej spółki w Polsce zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem gazu ziemnego oraz ropy naftowej. Firma pre­zen­to­wa­ła wy­ni­ki fi­nan­so­we Gru­py Ka­pi­ta­ło­wej PGNiG za trzeci kwar­tał 2017 roku. 

Nasi specjaliści czuwali nad całością wydarzenia, dobrali odpowiednie parametry dla potrzeb firmy i zagwarantowali obsługę po evencie. Transmisja została zrealizowana przy użyciu 3 kamer, nagrany obraz i dźwięk są w ja­ko­ści HD, a prezentacja firmy PGNiG miała szansę dotrzeć do szerokiej publiczności. Teraz jest także dostępna w serwisie Youtube.

Zastosowanie własnych serwerów mediowych pozwoliło nam na rekodowanie transmisji live, która odbywała się w dwóch różnych ścieżkach dźwiękowych - w języku polskim oraz angielskim, natomiast z użyciem jednego strumienia. Było to możliwe dzię­ki od­po­wied­niej kon­fi­gu­ra­cji play­era uru­cha­mia­ne­go przez klien­ta. Opcja pojedynczego streamu dwóch ścieżek to najlepsze rozwiązanie w przypadku realizacji transmisji z lo­ka­li­za­cji z ogra­ni­czo­nym uplo­adem łą­cza. 
Jeśli planujesz konferencję, szkolenia czy koncerty i chcesz dotrzeć ze swoim przekazem do publiczności w Internecie to streaming eventowy jest odpowiedzią na Twoje potrzeby. Jest on w stanie obsłużyć nawet 50000 użytkowników jednocześnie, bez instalacji skomplikowanego oprogramowania na serwerze. Dostarczymy gotowe rozwiązanie, dzięki któremu streaming imprez będzie banalnie prosty.
Znasz już ter­min wy­da­rze­nia? Za­re­zer­wuj go na hosting360.pl.