make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

03.11.17

Sukces sklepu e-commerce - poznaj nasz sposób

Sukces sklepu e-commerce - poznaj nasz sposób

Wiemy już, że na prosperowanie sklepu internetowego mają wpływ czynniki sprzętowe i sieciowe oraz ich odpowiednie dopasowanie do potrzeb danego sklepu internetowego. Ale co w sytuacji, gdy Twój biznes rozwija się tak prężnie, że nawet proponowane serwery nie wystarczają? Rozwiązaniem jest serwer dedykowany.  


WEJDŹ NA WYŻSZY POZIOM 

Kolejnym etapem rozwoju eCommerce jest takie zwiększenie potrzeb sprzętowych, że konieczne jest skorzystanie z serwerów dedykowanych. Jest to usługa, dzięki której cały fizyczny serwer pracuje dla Ciebie. Oczywiście daje to znacznie wyższy poziom bezpieczeństwa danych, gdyż są one fizycznie odizolowane od reszty infrastruktury, aż do momentu, kiedy będziesz chciał rozbudować sklep o kolejny serwer i przesyłać dane między nimi. Takie rozwiązanie rekomendujemy dla dużych sklepów internetowych, które z racji samej obsługi zamówień potrzebują zwiększonych i pewnych zasobów, a także gwarancji, że usługi będą działały stabilnie, aby zachęcić klientów do ponownych zakupów.NAJLEPSZY WYBÓR 

Wraz ze wzrostem ruchu i obciążenia na serwerach dedykowanych, infrastrukturę można rozbudować poprzez wydzielenie niektórych usług na odrębne serwery dedykowane, aż do zastosowania rozwiązań klastrowych, gdzie jedna usługa jest obsługiwana przez wiele serwerów jednocześnie.

Na­sze ser­we­ry de­dy­ko­wa­ne są umiesz­czo­ne w jed­nym z naj­więk­szych cen­trów da­nych w Pol­sce – ATMAN. Dzię­ki te­mu je­ste­śmy w sta­nie za­pew­nić szyb­kie i bar­dzo sta­bil­ne łą­cza. Ko­rzy­sta­my ze sprzę­tu re­no­mo­wa­nych firm ta­kich jak HP, Dell czy Ci­sco.


Jak widać, odpowiednie dopasowanie hostingu do potrzeb to niełatwe zadanie. Jeśli potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniego hostingu, nasi eksperci chętnie udzielą wskazówek i zaproponują taką rozbudowę infrastruktury, abyś mógł rozwijać swój sklep bez wgłębiania się w tajniki techniczne i skupić się na swoim biznesie. Wszystkie opisane usługi są dostępne w naszej ofercie. Nie zwlekaj, rozwiń swój sklep razem z nami!