make it fresh

Odkrywaj z nami nową rzeczywistość.

28.02.19

Szkolenia UX w praktyce 25-26 luty 2019

Szkolenia UX w praktyce 25-26 luty 2019
Kolejna tura naszych szkoleń z cyklu "UX w praktyce" odbyła się w dniach 25 i 26 lutego 2019.

Wię­cej in­for­ma­cji o na­szych szko­le­niach znaj­dzie­cie na stro­nach na­sze­go UX/UI De­sign Stu­dio – https://www.we­bu­sa­bi­li­ty.pl/o­fer­ta­/sz­ko­le­nie­-u­x/

Mamy dla Was kilka zdjęć!

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyceSzkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce

Szkolenie UX w praktyce