make it fun

Zacznij robić to, co lubisz.

UX/UI Designer

Chcesz projektować aplikacje webowe, których używają setki tysięcy osób? Umiesz być przewodnikiem w świecie użyteczności i lubisz pracę z klientem? Jednocześnie pociąga Cię grafika i umiesz projektować niestandardowe, dopracowane kreacje graficzne?  Masz głowę pełną pomysłów oraz uwielbiasz eksperymentować z kreacją? Dołącz do nas!


Razem będziemy:

 • analizować potrzeby klienta i użytkowników końcowych,
 • przeprowadzać badania (m.in. audyty eksperckie, analizy heurystyczne, analizy konkurencji),
 • przeprowadzać badania z udziałem użytkowników (m.in. testy A/B, fokusy, wywiady, testy użyteczności) ,
 • przygotowywać raporty z badań i analiz,
 • opracowywać wytyczne projektowe,
 • projektować interakcje z użytkownikami,
 • tworzyć i testować z użytkownikami makiety i prototypy,
 • budować architekturę informacji aplikacji i serwisów WWW,
 • tworzyć nowoczesne projekty aplikacji i serwisów WWW,
 • uczestniczyć w kreatywnym przygotowaniu projektów i kampanii internetowych,
 • wdrażać Twoje pomysły i koncepcje kreatywne,
 • prowadzić szkolenia i warsztaty o tematyce Usability i User Experience,
 • współtworzyć serwis www.webusability.pl.


Według nas jest to stanowisko dla kogoś, kto posiada:

 • minimum roczne doświadczenie analityczne, badawcze, projektowe oraz graficzne,
 • znajomość dobrych praktyk projektowych i najnowszych trendów,
 • umiejętność budowania architektury informacji aplikacji i serwisów WWW,
 • wiedzę z zakresu testowania makiet i prototypów i produktów interaktywnych,
 • doświadczenie w projektowaniu graficznych interfejsów użytkownika (web i mobile),
 • dobrą znajomość zagadnień UX, Usability, Accessibility (w tym WCAG2.0), RWD, UCD, IA
 • znajomość narzędzi do projektowania serwisów i aplikacji (m.in. Axure, Flinto, UXPin),
 • dobrą znajomość programów graficznych (m.in. Adobe Photoshop, Illustrator)
 • konsekwencję i cierpliwość, umiejętność tworzenia niestandardowych kreacji graficznych, wysokie poczucie estetyki
 • zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • empatię, sumienność, samodzielność i zaangażowanie,
 • umiejętność prezentacji projektów klientom,
 • bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.


Oferujemy
:

 • zatrudnienie w ramach umowy o pracę/b2b
 • wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i zaangażowania,
 • system premiowy,
 • elastyczne godziny pracy,
 • realny wpływ na sposób w jaki będziesz realizować zadania,
 • niekorporacyjną atmosferę pracy,
 • samodzielność w prowadzonych działaniach,
 • dostęp do wiedzy współpracowników i szkoleń zewnętrznych,
 • pra­cę w biu­rze z do­stę­pem do ogro­du.

Chęt­nie za­po­zna­my się z każ­dą apli­ka­cją, jed­no­cze­śnie in­for­mu­je­my, że skon­tak­tu­je­my się z wy­bra­ny­mi kan­dy­da­ta­mi. Dzię­ku­je­my!

Dołącz do nas

Aplikuj przez formularz, jeżeli chcesz już wkrótce spotkać się z nami na rozmowie rekrutacyjnej
i otrzymywać informacje o kolejnych rekrutacjach


Akceptujemy pliki w formatach: PDF, DOC, RTF, ODT.
Wielkość pliku nie powinna przekraczać 2 MB.

Załącz kolejny plik