make it beautiful

Połącz użyteczność i funkcjonalność.

Wesele z klasą

W kwietniu 2017 roku nasz zespół UX miał przyjemność zorganizować i przeprowadzić testy z użytkownikami interaktywnego plannera ślubnego znajdującego się w serwisie Wesele z klasą. Celem przeprowadzonych testów było zlokalizowanie błędów użyteczności obecnych w serwisie, które utrudniają osiągnięcie pożądanych przez użytkownika celów oraz zebranie cennych spostrzeżeń dotyczących kierunku i zakresu planowanego w niedalekiej przyszłości rozwoju narzędzia.

Uczestniczki testów, czyli dokładnie dopasowane do grupy docelowej przyszłe panny młode, miały za zadanie wykonać kilka zadań w serwisie, zgodnych z przygotowanym przez nas wcześniej scenariuszem. Część zadaniową poprzedzała krótka część zapoznawcza, w której badacz opowiadał pokrótce o samej procedurze badania oraz zadawał kilka pytań ogólnych, dotyczących planowanego ślubu i wesela. Podczas testów przy testerkach stale obecny był moderator, który prowadził badanie w pożądanym, zgodnym ze scenariuszem, kierunku oraz dbał o naturalną, sprzyjającą komfortowi i swobodzie atmosferę. W drugim pomieszczeniu znajdował się obserwator, który bacznie przyglądał się wykonywanym przez osobę badaną zadaniom oraz sporządzał notatki. Test kończył się podsumowaniem całego badania, zebraniem spostrzeżeń i odczuć osoby badanej w kierunku serwisu oraz ewaluacją przygotowanych wcześniej przez Klienta pomysłów na rozwój plannera ślubnego. 

Wynikiem testów z użytkownikami był raport, zawierający dokładną analizę tego, w jaki sposób użytkowniczki poruszały się w serwisie, jakie napotykały trudności oraz w jaki sposób próbowały sobie z nimi poradzić. Dokument został wzbogacony o cytaty uczestniczek badania, wyrażające emocje w kierunku narzędzia oraz jego poszczególnych funkcjonalności. Dokument zawierał również szczegółowe rekomendacje zmian. Zapraszamy do zapoznania się z serwisem Wesele z klasą.